LK dysponuje dyfraktometrem rentgenowskim:

Dyfraktometr rentgenowski do precyzyjnego pomiaru parametrów sieciowych wraz z przystawką temperaturową (do 600K)

Dyfraktometr rentgenowski z kamerą Bonda umożliwia pomiar parametrów sieciowych monokryształów z dokładnością Δd/d ~ 10-5.