● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Badań Defektów Strukturalnych Monokryształów
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium prof.UŚ dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
Admnistrator prof. UŚ dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
Słowa kluczowe monokryształy, defekty strukturalne, metoda Lauego, topografia rentgenowska, mapowanie węzłów sieci odwrotnej
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497538