PM prowadzi współpracę m.in. z:

1. Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych

2. Politechniką Rzeszowską

3. Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego - Rzeszów