Określanie orientacji krystalograficznej materiałów monokrystalicznych: kryształów tlenkowych, nadstopów na bazie niklu, dwukrzemków metali, monokrystalicznych materiałów kompozytowych, monokwazikryształów.