Pracownia Monokryształów posiada:

Dyfraktometr rentgenowski do badań metodą Lauego

Dyfraktometr rentgenowski z wymiennymi źródłami promieniowania (Cu, Co, Mo, Ag) wyposażony w cztery stanowiska pomiarowe z kamerami Lauego umożliwającymi rejestrację obrazów dyfrakcyjnych (lauegramów) w technice promieni przechodzących i zwrotnych.

Mikroskop optyczny