● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Monokryształów
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium prof.UŚ dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
Admnistrator prof. UŚ dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
Słowa kluczowe monokryształy, orientacja krystalograficzna, krystalizacja, metalografia
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497538