● inżynieria materiałowa

Typ naukowe
Nazwa „Conlab” Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr Sebastian Stach
Admnistrator dr Sebastian Stach
Słowa kluczowe mikroskopia konfokalna, analiza powierzchni, stereometria
Ulica Będzińska
Numer 39
Kod 41-205
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 3689 722